For forsikrings- og pensionsselskaber

Vi rykker ud når arbejdsliv er i fare!

– og hjælper uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at fastholde eller komme tilbage til arbejde efter helbredsmæssige problemer.

Vi har specialiseret os i, at hjælpe uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at fastholde eller komme tilbage til arbejde efter helbredsmæssige problemer.  Helbredsmæssige problemer kan opstå som følger af en overbelastning, skade eller ulykke. Vores ydelser henvender sig derfor typisk til kunder med en ulykkes- eller arbejdsskadesforsikring eller en pensionsordning med erhvervsevnetabsdækning.

Vi skaber værdi ved at sammenkæde den helbredsmæssige udredning, behandling og genoptræning med en afklaring arbejdsevnen,  arbejdsfastholdelse eller arbejdsmarkedsafprøvning. Vi betegner det et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb. Læse mere under fanebladet “Rehabilitering”.

Forløbene sammensættes og  tilpasses individuelt til den enkelte forsikrings- eller pensionkunde. Det sikrer rette indsats til rette kunde på rette tidspunkt.

Vi tror på, at de bedste og mest bæredygtige løsninger findes i samarbejde og på et tidligt tidspunkt i forløbet.

For yderligere information kontakt venligst direktør Jørgen Kilsgaard på telefon +45 40 18 33 01.