For forsikrings- og pensionsselskaber

Vi rykker ud når arbejdsliv er i fare!

– og hjælper uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at fastholde eller komme tilbage til arbejde efter helbredsmæssige problemer.

Sådan skaber vi værdi

Vi har specialiseret os i, at hjælpe uarbejdsdygtige forsikrings- og pensionskunder med at fastholde eller komme tilbage til arbejde efter helbredsmæssige problemer.  Helbredsmæssige problemer kan opstå som følger af en overbelastning, skade eller ulykke. Vores ydelser henvender sig derfor typisk til kunder med en ulykkes- eller arbejdsskadesforsikring eller en pensionsordning med erhvervsevnetabsdækning.

Vi skaber værdi ved at sammenkæde den helbredsmæssige udredning, behandling og genoptræning med en afklaring arbejdsevnen,  arbejdsfastholdelse eller arbejdsmarkedsafprøvning. Vi betegner det et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb. Læse mere under fanebladet “Rehabilitering”.

Forløbene sammensættes og  tilpasses individuelt til den enkelte forsikrings- eller pensionkunde. Det sikrer rette indsats til rette kunde på rette tidspunkt.

Vi tror på, at de bedste og mest bæredygtige løsninger findes i samarbejde og på et tidligt tidspunkt i forløbet.

For yderligere information kontakt venligst direktør Jørgen Kilsgaard på telefon +45 40 18 33 01.

Dette er vores ydelser
  • Tværfaglige udredning af helbredsmæssige forhold og funktionsevne
  • Funktionsafklaring og beskrivelse på baggrund af arbejdsplads- eller hjemmebesøg
  • Rehabiliteringsforløb med arbejdsmarkedsrettet fokus
  • Tværfaglig smerteklinik for kroniske smertepatienter Læs mere her
  • Klinik funktioner med bla. speciallægekompetencer indenfor arbejds-/almen medicin, smerterehabilitering og psykiatri Læs mere her
  • Predictio®- elektronisk screeningsredskab til at forudsige langvarig uarbejdsdygtighed. Læs mere her

 Alle forsikrings- og pensionsselskaber arbejder lidt forskelligt.  Vi tror derfor ikke på standard løsninger, der passer til alle. Vores tilgang er derimod, at arbejde systematisk og målrettet med at finde den rigtige løsning, som passer bedst til hver enkelt selskab. Det gør ikke ydelserne mindre effektive, bare resultatet bedre.

Vi arbejder løbende med udvikling og tilpasninger af vores ydelser, så de skaber mest værdi. Kontakt os derfor venligst for at høre nærmere om hvordan vi bedst skaber værdi for jer og jeres kunder.

For dig som forsikringskunde

Hvis du over en længere periode har befundet dig i en belastet situation, med usikkerhed omkring dit helbred, dit arbejdsliv og din fremtid og samtidig har en relevant sundheds- eller ulykkesforsikring eller en pensionsordning med tab af erhvervsevnedækning (TAE) så har du mulighed for at få hjælp.  Vi tilbyder en række ydelser, der kan hjælpe dig sikkert tilbage til dit arbejde eller til arbejdsmarkedet. Du skal dog altid kontakte dit forsikringsselskab for at høre nærmere om dine muligheder.

Undersøgelse og tværfaglig udredning ved sundhedsfaglige team
Du kan få en tværfaglig og helhedsorienteret udredning der sammenholder din helbredssituation og dit funktionsniveau med de krav der stilles til dig på din arbejdsplads.  Udredning foregår ved vores sundhedsfaglige team (læger, psykologer, kiropraktorer, fysio-/ergoterapeuter, socialrådgiver).

Sikker tilbagevenden til arbejde
Efter den tværfaglige udredning, laver vi sammen med dig en plan for hvordan du sikkert kan vende tilbage til dit arbejde. Det gør vi ud fra vores viden om, hvilken indsats der er mest hensigtsmæssig i din konkrete situation. En god plan giver ro og tryghed om fremtiden.

Specifik genoptræning
Du kan få hjælp til specifik genoptræning eller behandling efter en skade.  Genoptræningsplanen inddrager også hvilke jobfunktioner du specifikt skal tilbage til.

Støtte og rådgivning
Du får en hurtig uvildig rådgivning og vejledning, samt adgang til en række specialistydelser og vil der møde fagpersoner med fokus på din samlede situation.  Det giver afklaring og tryghed i forbindelse med din fraværssituation og tilbagevenden til arbejde.

Koordinering af indsats
Vi har fokus på, at koordinere alle indsatser. Omfang og tidspunkt for genoptagelse af arbejde koordineres altid i forhold til øvrige indsatser og forventningsafstemmes med alle relevante parter. Et kort fravær fra arbejdet letter tilbagevenden til opgaver og kolleger.

Det kan du forvente

Du kan forvente en hurtig tværfaglig udredning og afklaring af dine fysiske eller psykiske helbredsproblemer i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan også forvente at møde en række højt kvalificerede og fagligt kompetente medarbejdere . Dette kan være læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer og socialrådgivere.  Alle har en lang erfaring inden for koordineret indsats for arbejdsfastholdelse (KIA).

Derfor kan du forvente:

En skræddersyet løsning
Alle forsikrings- og pensionskunder er forskellige. Vi tror derfor ikke på standard løsninger, der passer til alle.

Vores tilgang er derimod, at vi sammen skal finde den rigtige løsning, som passer bedst til netop din situation, indenfor de rammer der er mulige. Det gør ikke processen mindre effektiv, bare resultatet bedre.

Fortrolighed og åbenhed
Vi arbejder ud fra et fortrolighedshensyn. Videregivelse af oplysninger sker altid efter gældende regler på området og efter aftale mellem dig som kunde og din skadesbehandler.  Vi anbefaler altid, at forhold, der har betydning for den arbejdsmæssige situation bliver drøftet åbent. KIApro er den fagprofessionelle neutrale part i forløbet. Det betyder, at vi i udgangspunktet altid ønsker en åben dialog mellem dig, din skadesbehandler og din eventuelle leder under hele forløbet.

Det gør vi, fordi vi har erfaret at de bedste og mest bæredygtige løsninger findes i fællesskab.