For Jobcentre

Vi har specialiseret os i leverance af en række sundheds- og beskæftigelsesfaglige ydelser lige fra tidlig indsats for sygedagpengemodtagere til tværfaglig og skræddersyede tilbud til borgere i ressource-, kontanthjælps- eller jobafklaringsforløb.

Vi har specialiseret os tværfaglig udredning og arbejdsrettet rehabilitering. Med til dette høre en koordineret indsats, fordi koordinering er afgørende for et sammenhængende forløb. Koordinering imellem helbredsmæssig udredning og afklaring, koordinering imellem genoptræning og afprøvning af arbejdsevnen og hele vejen tilbage til arbejde. Vi koordinerer også i forhold til uddannelse og udplacering på arbejdsmarkedet.

Vi skaber værdi ved at sammenkæde helbredsmæssig udredning og afklaring med funktionsoptræning, arbejdsmarkedsafprøvning, opkvalificering og udplacering på arbejdsmarkedet. Vi betegner det et “arbejdsrettet rehabiliteringsforløb”.  Læs mere om dette under fanebladet “Rehabilitering”.

Alle forløb starter typisk med en tværfaglig analyse af barrirer og ressourcer for tilbagevenden til arbejde. Derefter sammensættes og individuelt tilpasses indsatsen til den enkelte borger. Det sikrer en målrettet og effektiv rehabiliteringsindsats, hvor der ikke bruges ressourcer på virkningsløse standardtilbud.