For virksomheder

Vi rykker ud når arbejdsliv er udfordret!
– og hjælper virksomheden og dens medarbejdere når de rammes af helbredsproblemer og uarbejdsdygtighed.

Læs mere om vores ydelser nedenfor eller kontakt direktør Jørgen Kilsgaard på jki@kiapro.dk
eller 40 18 33 01 for at høre nærmere.

Arbejdslivsordning er et nyt tilbud der enten supplerer eller erstatter virksomhedens traditionelle sundhedsordninger.

Det unikke ved KIApro Arbejdslivsordning er, at alle indsatser er målrettet forebyggelse eller afkortning af sygefravær. Den indeholder rådgivning, støtte og indsatser fra et team af sundheds-, social- og arbejdsmiljøfaglige kompetencer. Vores fagpersoner er specialuddannede i at kombinere indsats i krydsfeltet mellem sundhed og arbejdsliv. Vi guider virksomhedens ledere og medarbejdere til at finde den rette indsats. Det gør os i stand til at målrette indsatsen fra dag 1. Vi rykker ud når arbejdsliv er udfordret. En arbejdslivsordning sammensættes efter virksomhedens behov og kan typisk indeholde:

    • Rådgivningslinje for medarbejdere og ledere når arbejdsliv er udfordret, eks. manglende trivsel eller sygefravær
    • Personlig samtale ved sygefravær med sygeplejerske, socialrådgiver eller arbejdspladskonsulent omkring muligheder for tilbagevenden til arbejde. Herfra skræddersyes en konkret handlingsplan for indsats der eksempelvis kan indeholde:
        • Sundhedsfaglig rådgivning omkring helbredsproblemer eller manglende trivsel ved enten sygeplejerske, fysioterapeut, kiropraktor, arbejdslivscoach eller psykolog
        • Arbejdspladsbesøg med gennemgang af jobfunktioner og evt. skånebehov og efterfølgende rundbordssamtale
        • Koordination med andre tilbud, eksempelvis i det kommunale Jobcenter, herunder sikre rettigheder i forhold til sundheds-, social- og beskæftigelseslovgivningen.
        • Deltagelse i gruppeundervisning omkring smertehåndtering, stress, angst og depression
        • Rådgivning omkring misbrugsproblemer, økonomiske problemer eller håndtering af svære livskriser
        • Samarbejde med virksomhedens personale- og HR afdeling omkring eventuel omplacering i virksomheden.

Der ud over kan der tilkøbes en række forskellige ad.hoc ydelser:

     • Sundheds- og forebyggelsesportal
     • Elektronisk syge- og raskmeldingsmodul med fraværsadministration og kvartalsrapportering
     • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning indenfor fysisk eller psykisk arbejdsmiljø
     • Ledelsesrådgivning indenfor håndtering af sygefravær
     • Seminar eller workshops i virksomheden indenfor sundhed, forebyggelse og arbejdsmiljø.