Klinik funktioner

Vores klinik funktioner er alle specialiseret i diagnostik og udredning af helbredsmæssige forhold og vurdering af funktionsniveau i forhold til arbejdsevne. Det gør os i stand til at skræddersy et meget målrettet behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Vores klinik funktion er bemandet med en række kompetente fagspecialister. Nedenfor kan du se hvilke funktioner.

KIApro’s klinik funktioner understøtter alle KIApro forretningsområder og kan, i samarbejde med en række samarbejdspartnere, levere sundhedsfaglige specialistydelser i hele landet.

Tværfaglig smerteklinik

KIApro’s smerteklinik er et tilbud under udvidet frit sygehusvalg og derved et supplement til de offentlige smerteklinikker. Vores smerteklinik tilbyder dig et samlet tværfagligt behandlingsforløb, hvor vi skræddersyr forløbet med udgangspunkt i netop din situation.  Vi er specialister i behandling af smerter og de begrænsninger kroniske smerter kan give. Vi har fokus på at give dig de bedste redskaber til at håndtere en tilværelse med kroniske smerter.  

Smerteklinikken modtager henvisninger fra egen læge via udvidet frit sygehusvalg eller fra private sundhedsforsikringsordninger.