Klinik funktioner

Vores klinik funktioner er alle specialiseret i diagnostik og udredning af helbredsmæssige forhold og vurdering af funktionsniveau i forhold til arbejdsevne. Det gør os i stand til at skræddersy et meget målrettet behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Vores klinik funktion er bemandet med en række kompetente fagspecialister. Nedenfor kan du se hvilke funktioner.

KIApro’s klinik funktioner understøtter alle KIApro forretningsområder og kan, i samarbejde med en række samarbejdspartnere, levere sundhedsfaglige specialistydelser i hele landet.

Tværfaglig smerteklinik
KIApro smerteklinik - Vi skaber værdi for dig - Herlev

KIApro smerteklinik – Vi skaber værdi for dig – Herlev

Tværfaglig smerteklinik

KIApro’s smerteklinik er et tilbud under udvidet frit sygehusvalg og derved et supplement til de offentlige smerteklinikker. Vores smerteklinik tilbyder dig et samlet tværfagligt behandlingsforløb, hvor vi skræddersyr forløbet med udgangspunkt i netop din situation.  Vi er specialister i behandling af smerter og de begrænsninger kroniske smerter kan give. Vi har fokus på at give dig de bedste redskaber til at håndtere en tilværelse med kroniske smerter.   Se en video om den første dag i klinikken.

Smerteklinikken modtager henvisninger fra egen læge via udvidet frit sygehusvalg eller fra private sundhedsforsikringsordninger.

Gå til hjemmeside for KIApro-smerteklinik her

Speciallæge klinik

fagpersoner_m_klient-69Speciallæge klinik

I KIApro råder vi over en række speciallæger med forskellige kompetencer. Det er speciallæger i almen medicin og anæstesiologi med erfaring i smertebehandling og rehabilitering, psykiatri og arbejdsmedicin.

Alle vore læger er uddannet i at udrede, vurdere og beskrive patientens helbredsmæssige forhold og specielt også i relation til funktions- og arbejdsevne.  Vores speciallæger kan derfor også indgå i egentlige rehabiliteringsforløb.

Speciallægeklinikken modtager henvisninger fra alle sundhedsforsikringsordninger.

Kiropraktor klinik

undersogelse8Kiropraktor klinik

I august 2014 åbner vi en kiropraktor klinik  i vores center Herlev. Klinikken har aftale med den offentlige sygesikring ud over aftaler med en række forsikrings- og pensionsselskaber. Klinikken vil som den første af sin art i Danmark, være specialiseret i at udrede og håndtere patienter der er sygemeldte eller uarbejdsdygtige på grund af lidelser i bevægeapparatet. Klinikken vil modtage patienter henvist fra praktiserende læger, sygehuse, forsikrings- og pensionsselskaber, samt Kommunale Jobcentre. Derud over vil klinikken også modtage patienter som henvender sig direkte, med ønske om en “second opinion” på et længerevarende problemer i bevægeapparatet.

Kiropraktorklinikken modtager henvisninger alle sundhedsforsikringsordninger.

For nærmere oplysninger kontakt kiropraktor Mette Kilsgaard på telefon 40 20 83 64

Fysioterapi klinik
KIApro smerteklinik - Vi skaber værdi for dig - Herlev

KIApro smerteklinik – Vi skaber værdi for dig – Herlev

Fysioterapi klinik
Fysioterapeuternes speciale er behandling af skader i bevægeapparatet og at få patienterne i gang igen efter et sygdomsforløb med fysiske gener og smerter. De tilrettelægger et individuelt forløb med behandling, øvelser og træning. Det sker ud fra et helhedssyn og en bevægeanalyse af hele kroppen, hvor vedvarende træning kan hjælpe patienter med vedvarende smerterproblemer.

Vores fysioterapeuter arbejder tæt sammen med alle vore øvrige fagpersoner;  smertelæger, kiropraktorer, psykologer, arbejdspladskonsulenter, sygeplejerske og socialrådgivere.  Derudover er de en naturlig del af vores tværfaglige behandlingstilbud, hvad enten det er i smerteklinikken,eller vores tværfaglige rehabiliteringsforløb.

Fysioterapiklinikken modtager henvisninger fra alle sundhedsforsikringsordninger.

Psykolog klinik
KIApro smerteklinik - Vi skaber værdi for dig - Herlev

KIApro smerteklinik – Vi skaber værdi for dig – Herlev

Psykolog klinik

Psykologernes speciale er samtale og støtte i forbindelse med psykologiske belastninger, der kan opstå som en naturlig del af hverdagslivet eller som følger efter overbelastning eller ulykke.  Et forløb hos psykolger kan eten være i form af individuelle samtaler, gruppeforløb eller som led i et egentligt tværfagligt behandlingstilbud, som eksempelvis forløb i vores tværfaglige smerteklinik

Vores psykologer arbejder tæt sammen med alle vore øvrige fagpersoner;  smertelæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, arbejdspladskonsulenter, sygeplejeske og socialrådgivere.  Derudover er de en naturlig del af vores tværfaglige behandlingstilbud, hvad enten det er i smerteklinikken eller vores tværfaglige rehabiliteringsforløb.

Psykologklinikken modtager henvisninger alle sundhedsforsikringsordninger.