Kompetencer

Vores medarbejdere har en bred vifte af kompetencer indenfor både sundhedssektoren, social- og beskæftigelsessektoren, samt konsulentkompetencer indenfor arbejdsmiljø og arbejdspladsprocesser.

Vi har erfaret, at en effektiv indsats for at hjælpe mennesker tilbage til dagligdagen og arbejdslivet, fremkommer når løsninger findes i krydsfeltet imellem forskellige sektorer og organisationer.

At udrede og fastholde en arbejdstruet medarbejder eller få en sygemeldt borger hurtigt og sikkert tilbage i arbejde, er en opgave der løses imellem sundhedssektoren, jobcentrene, arbejdspladsen og den sygemeldtes dagligliv. Her findes de holdbare løsninger, såfremt processen ledes professionelt og kompetent.

KIApro har stor erfaring og faglig ekspertise i at hjælpe mennesker tilbage til arbejde efter en sygemelding. Denne erfaring anvender vi også, når vi skal hjælpe en virksomhed med at fastholde en medarbejder truet på arbejdsevnen, forebygge syge- fravær eller fremme produktivt nærvær på organisationsniveau.

Dette garanterer en faglig kompetent løsning af en bred vifte af opgaver indenfor disse felter.