Worklife HealthCare

Vi rykker ud når arbejdsliv er udfordret !

Worklife HealthCare er en samlet betegnelse for sundheds- og arbejdslivsordninger målrettet private og offentlige virksomheder.  Ordningerne forebygger, støtter og hjælper virksomheden og dens medarbejdere, når de rammes af helbredsproblemer, sygefravær eller manglende trivsel.

Ved indsats på medarbejderniveau råder vi over sundheds-, social- og arbejdsmiljøfaglige kompetencer, der kan udrede, behandle og koordinere indsatsen tilbage til arbejde, hvad enten der er tale om psykiske og fysiske helbredsproblemer.

Worklife HealthCare er udviklet på baggrund af nyeste viden indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, samt dokumenterede metoder til at hjælpe medarbejdere hurtigt og sikkert tilbage til arbejde.

Produktivt nærvær og lavt sygefravær er afgørende for virksomhedens konkurrenceevne. Dette gælder uanset om der er tale om en offentlig eller privat virksomhed og uanset om virksomheden arbejder indenfor for produktion eller serviceydelser.

Ved indsats på organisationsniveau har vi kompetencer til at analysere og understøtte forandringsprocesser i krydsfeltet mellem forebyggelse, sundhed og arbejdsmiljø.

Læs mere om vores sundheds- og arbejdslivsordninger her eller kontakt direktør Jørgen Kilsgaard
på telefon 40 18 33 01 for at høre hvad vi kan tilbyde jeres virksomhed.